avatar
niezalogowany
użytkownik:   hasło:    
pamiętaj mnie zapomniałem hasła
 
Jest-Lirycznie
poezja wybrana
poezja
poezja - szuflada
opowiadania
teksty
tłumaczenia
galeria
Społeczność
Wsparcie dla JL
download / last: 15
na marginesie
regulamin
test przeglądarki
FAQ
archiwum forum
forum
lista członków JL (2102)
znajdź osobę
Szukaj
Miniatura

ostatnio dodane obrazy:


4005 4003 4001 

Zmień skórkę


31 użytkownik(ów) na stronie

w tym zalogowani:
[brak]
avatar
Monika Klimczak (Ainil)
kawałek drewna
tłumaczenia
dodano:
14 września 2006, 15:59:55


Wiek fałszywej niewinności

zgaś światło
spójrz
tam nic nie ma tylko ból
cierpię w najgłębszej pustce
płomień nadziei zgasł
cóż ja uczyniłem?
wyrzekłem się ojca i słońca
przez chwilę wydawało się
że jest coś poza sferami

płonąca nocy
tak jasno i wyraźnie
drżące światło
poświęciłem was ze strachu
teraz jedno jest pewne
już się nie boję

dzień po dniu tkwiliśmy w tej kuli
na tak długo
przez wieki byliśmy uwięzieni w skorupie
i kryształowych murach
predestynowani czy skazani?
przez człowieka czy boga?

nie mogę i nie zaprzeczę
że ta niewinność jest fałszywa
nie mogę i nie wyrzeknę się
wiek fałszywej niewinności
zabierzcie to ode mnie

przez chwilę
astronomia poruszyła ziemią
a teraz obracamy się naokoło słońca
Święte Oficjum
sprawiło że uwierzyłem
sprawiło że uwierzyłem
sprawiło że uwierzyłem

"wiemy na pewno że kłamiesz
czy chcesz zadrzeć ze świętą nauką
znasz lęk przed śmiercią
czy byłoby warto słuchać twego krzyku"
zarżnąłem prawdę
i roztrzaskałem serce

zbyt długo igrałem z ogniem piekielnym
a nauka zmieniła się w szaleństwo
ale powinienem zajść wyżej
więc czuję się więc czuję się
jak kiedyś musiał czuć się Judasz
tego środowego wieczoru pod drzewem

dzień po dniu z wdzięcznością przecierpimy więcej
nasza rola z góry spisana
więc krwawimy w imię boże

nie wierzę w ich wieczność
wciąż tkwimy w ciemnościach
i zmienili mnie w kłamcę
jeśli nie ma nieba
nie będzie wyzwolenia

nie mogę i nie zaprzeczę
że ta niewinność jest fałszywa
nie mogę i nie wyrzeknę się
wiek fałszywej niewinności
nie mogę i nie zaprzeczę
że ta niewinność jest fałszywa
nie mogę i nie wyrzeknę się
wiek fałszywej niewinności
zabierzcie to ode mnietłumaczenie z:

Hansi Kursch - The Age Of False Innocence

Cut off the light
Take a look
There's nothing beyond but pain
Suffer in the deepest void
The flame of hope isgone
What have I done?
Denied the father and the sun
For a moment it seemed
There's space beyond the spheres

Aflame the night
So clear and bright
Unstable light
You've been sacrificed in fear
Now there's one thing for sure
I'm not afraid anymore

Day after day we've been fixed in the bowl
For so long
For ages we're captured in shells
And crystallized walls
Predestined or punished?
By man or god?

I cannot, I will not
Deny it's false innocence
I cannot, I will not
The age of false innocence
Take it away from me

For a while
Astronomy has moved the earth
And we've turned around the sun
Sanctum officium
Has made me believe
Has made me believe
Has made me believe

"We know for sure you're lying
Would you like to mess with holy science
You know the fear of dying
Would it be worth it to hear you crying"
I've slaughtered truth
And I've shattered my heart

Far too long I have played with hellfire
And science has turned into madness
But I should have taken it higher
So I feel so I feel
Like Judas must have felt before
That Wednesday night near by the tree

Day after day we will gratefully suffer for more
Predestined's our part
So we Bleed in the name of god

Don't believe in their eternity
We're still held in blindness
And I've been turned into a liar
If there is no heaven
There won't be release

I cannot, I will not
Deny it's false innocence
I cannot, I will not
The age of false innocence
I cannot, I will not
Deny it's false innocence
I cannot, I will not
The age of false innocence
Take it away from me


komentarze
O utworze:

wyświetleń:1728
komentarzy:0

Nawigacja:

Wszyscy autorzy
  poprzedni   lista utworów   następny  

Monika Klimczak (Ainil)
  poprzedni   lista utworów   następny  

 
 

Akcje: